fotogalerij

Katholiek

Onze school is een katholieke Jenaplanschool. Dit betekent dat wij uitgaan van christelijke normen, waarden en geloofsovertuigingen en de Jenaplanprincipes van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. De school heeft als doelstelling de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en optimaal deel te laten nemen aan onze samenleving. Wij doen dit door het aanreiken van kennis en het bijbrengen van vaardigheden conform de wettelijke bepalingen.


Onze katholieke identiteit komt onder meer tot uiting in catechese-onderwijs (via de methode Trefwoord) en vieringen. Er wordt ongedwongen mee omgegaan zodat alle kinderen, ongeacht hun godsdienstige overtuiging, op prettige wijze kunnen deelnemen. In ons schoolplan kunt u lezen hoe wij, als school, verder invulling geven aan onze katholieke identiteit.


De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle kinderen op school. We houden rekening met verschillen tussen kinderen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag houdt verder in dat wij aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren wij de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten wij terugkomen in onze omgang met elkaar.


Wij willen een school zijn die haar katholieke identiteit door verhalen, rituelen, feesten, symbolen, normen en gebruiken kleurt. Een school die op haar eigen wijze met de grote vragen van het leven om wil gaan, waarbij wij rekening houden met de verschillende levensvisies.


De katholieke grondslag van de school sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Daarbij gaat het om het deelnemen aan en vieren van christelijke feesten en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die soms worden georganiseerd in samenwerking met de parochie. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan (de feestdagen van) andere godsdiensten. Er werken ook niet katholieke leerkrachten op onze school. Zij onderschrijven de algemeen christelijke uitgangspunten en leven die voor.