fotogalerij

Op zoek naar een school voor uw kind?

Wordt uw kind binnenkort vier jaar? Of bent u op zoek naar een passende school voor uw kind? Wellicht kiest u voor Jenaplanschool St. Franciscus. Onze school staat voor:


Onderwijs volgens het Jenaplanprincipe

Onze kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Als Jenaplanschool realiseren wij ons dat ten volle. Uw kind moet zich bij ons thuis kunnen voelen en tot zijn recht kunnen komen. Ons onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van uw kind. Onze visie op leren: Opgroeien is leren. Dat doe je soms alleen, vaak met anderen. Leren doe je van elkaar …… met elkaar. Leren doe je thuis, onderweg, op school; van aankleden tot koken, van een spelletje doen tot het lezen van een boek. Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders, broertjes/zusjes, groepsgenoten of de meester/juf, met aandacht en zorg voor een ieder en de wereld om ons heen. Bij ons op school doen we dat in 3 jarige stamgroepen, waarin je begint als jongste, daarna middelste wordt en tenslotte oudste bent. We werken met een ritmisch weekplan, waarin gesprek, werk, spel en vieren elkaar afwisselen.


Een katholieke school

Het katholieke karakter maken we zichtbaar in de omgang met elkaar, onze opvoedkundige taak, ons godsdienstonderwijs, oriëntatie op waarden en normen, vieringen, aandacht en respect voor andere geloofsovertuigingen en mensen uit andere culturen.


Betrokkenheid van ouders

Onze school vraagt ouders om actief betrokken te zijn bij het onderwijs. U krijgt de ruimte om mee te denken en mee te doen. Wij vragen u actief deel te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind op onze school. Hierbij kunt u denken aan het deelnemen aan driegesprekken (ouder-kind-stamgroepleider), helpende handen bieden bij diverse activiteiten (zoals Sinterklaas, de schooltuin of de keuzecursussen) en het bijwonen van vieringen, informatiemomenten en/of geledingen (zoals medezeggenschapsraad of oudervereniging).

 

Toelating op de St. Franciscus

Wanneer u uw kind wil aanmelden op onze Jenaplanschool doorloopt u hiervoor de volgende stappen:

- Er vindt een kennismakingsgesprek met de directeur plaats, waarbij u een rondleiding krijgt door de school. We willen graag dat u een goed beeld heeft van onze school, voordat u voor ons kiest.

- Na het kennismakingsgesprek wordt er gekeken of u uw kind direct kan aanmelden of dat wij eerst meer informatie nodig hebben om te kunnen bekijken of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Is er sprake van een wachtlijst voor aanmelding doordat (bepaalde) leerjaren vol zitten, dan bent u hier natuurlijk door ons over geïnformeerd. 

- Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met onze school 0341-252261.

 

Wachtlijst

Indien een leerjaar vol zit, dan kan een kind op verzoek van ouders/verzorgers op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval op volgorde van aanmelding. Jongere broertjes/zusjes van kinderen die al naar onze school gaan, worden ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld. Inschrijving na het tweede jaar kan ook voor jongere broertjes/zusjes een plek op de wachtlijst betekenen. Wanneer er een wachtlijst is, betekent dit dat uw kind nog niet direct kan worden toegelaten tot de school. Uw kind wordt in plaats daarvan op een lijst geplaatst, waarop de volgorde van aanmelding wordt bijgehouden. Zodra er een plaats beschikbaar komt, wordt deze aangeboden aan het eerste kind op de wachtlijst. Indien er jongere broertjes/zusjes van kinderen die al naar onze school gaan op de wachtlijst staan, wordt aan deze als eerste een plek aangeboden. Ook hierbij wordt de volgorde aangehouden. 


Op dit moment is het maximaal aantal plaatsingen voor kinderen geboren in het geboortejaar 2021 bereikt. De instroom voor kinderen in geboortejaar 2020 en 2021 zit vol. In de leerjaren 4,5 en 6 is op het moment geen ruimte voor zij-instroom. Er wordt voor bovenstaande geboorte/leerjaren gewerkt met een wachtlijst. 


Bent u op zoek naar een school voor uw kind vanwege een verhuizing uit een andere woonplaats/gemeente dan Nunspeet, neem dan telefonisch contact op met de directeur voor meer informatie. Dat kan via 0341-252261.

 

Zien & beleven?

Bent u geïnteresseerd geraakt en zou u meer willen weten over onze school? Wij laten u graag onze school persoonlijk zien en beleven. Het is mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek en/of een rondleiding. U kunt contact opnemen met Andy Vos via tel. 0341-252261 of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Contactformulier

Naam *:
Email *:
telefoonnummer:
Bericht: