fotogalerij

Op Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus Nunspeet leren we van elkaar en met elkaar in stamgroepen. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht in Prokino Peutergroep De Boomhut en vanaf 4 jaar in onze onderbouw. Op onze Jenaplanschool geven wij kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individu. Dat doen we in een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. Natuurlijk instrueren en oefenen wij de basisvaardigheden, zoals lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen, maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen deze vaardigheden kunnen toepassen o.a. binnen wereldoriëntatiewerk, de kring, zelfstandig werken en de kanjertraining. 


 

Op zoek naar een school voor uw kind?

Ons advies is om ruim voordat uw kind 4 jaar wordt een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, het liefst vanaf het moment dat uw kind ongeveer 2 tot 2,5 jaar is. Zo heeft u ruim de tijd om u te oriënteren op het basisonderwijs en geeft u ons als school de ruimte om vooruit te plannen. Na een kennismaking/rondleiding kan een vooraanmelding worden gedaan, definitieve aanmelding van uw kind kan plaatsvinden vanaf het moment dat het kind 3 jaar is. Op dit moment wordt er gewerkt met een wachtlijst voor kinderen geboren in 2020 en 2021. Hier wordt plaatsing niet gegarandeerd. In de leerjaren 4, 5 en 6 is op het moment geen ruimte voor zij-instroom. Een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding kan met onze directeur, Andy Vos, via 0341-252261 of directie@franciscus-nunspeet.nl

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind vanwege een verhuizing (bv. uit een andere woonplaats), neem dan telefonisch contact op met onze directeur, Andy Vos, via 0341-252261. 

 

Klik hier om naar de informatiepagina over kennismaking en aanmelding te gaan.

Gesprek

Spel

Werk

Viering