fotogalerij

Scholengroep Katholiek Onderwijs

Onze school maakt sinds 1997 deel uit van de overkoepelende Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). Dit is een groep van 29 katholieke basisscholen in de regio Flevoland en Veluwe. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur(CvB). Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en andere activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod, zonder daarbij de eigenheid van de scholen aan te tasten. 

 

Contactgegevens

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO)

Postbus 608
8200 AP Lelystad

Meentweg 14
8224 BP Lelystad

Telefoon: 0320 225 040
Fax: 0320 225 049
E-mail: secretariaat@skofv.nl

Website: www.skofv.nl