fotogalerij

Een unieke basisschool

Wij als Jenaplanschool zijn een gewone basisschool. We voldoen aan dezelfde regels en kerndoelen als waar andere basisscholen aan moeten voldoen. Echter, wij als Jenaplanschool zijn uniek. We geven ons onderwijs vorm vanuit een specifieke gedachte over hoe wij vinden dat kinderen leren en moeten kunnen leren. En dat noemen wij Jenaplanonderwijs.


Wat is Jenaplanonderwijs?

De kernopvatting van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is. Wij vinden dan ook dat elk kind het recht heeft om zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen. Ons onderwijs is gericht op de opvoeding van het kind en omvat meer dan alleen het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden. In het Jenaplanonderwijs staat de pedagogische situatie centraal, waarbij het onderwijs is gericht op het worden van een zelfstandig, creatief, uniek en verantwoordelijk individu. Het Jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept waarin relaties centraal staan, namelijk de relatie van het kind met zichzelf, de relatie van het kind met de ander en het andere en de relatie van het kind met de wereld. Om het belang van relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen zijn er twaalf kernkwaliteiten opgesteld. Daarnaast kent het Jenaplan 20 basisprincipes. Op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) is hierover alle informatie te vinden, klik hier.

 

Jenaplanonderwijs op de St. Franciscusschool

- Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.

- Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering).

- Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus werken en leren samen in drie-jarige stamgroepen

- De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen en aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.

- Zelfstandig spelen, werken en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren.

- Het initiatief van kinderen neemt een belangrijke plaats in. 

- Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.

- Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind.