fotogalerij

Onderbouw (instroom, groep 1 & 2)

.... waar leren van SPEL & VERWONDERING voorop staan

 

De bijen (in- en doorstroomgroep 1), Vlinders en de Kukeluusjes (groep 1/2), de streeknaam voor lieveheersbeestjes, zijn de stamgroepen van de onderbouw. Hierin zitten de kinderen van groep 1 en 2 en stromen de vierjarigen gedurende het schooljaar in in onze instroomgroep. 


Jonge kinderen, de kinderen in de onderbouw, leren vanuit VERWONDERING, vanuit SPEL en door SAMEN te ondernemen. In de onderbouwstamgroep wordt er telkens gewerkt vanuit een ander thema, welke door de kinderen en de stamgroepleider samen wordt opgebouwd. Het thema is dus voortdurend in beweging en ontwikkeling, net zoals de kinderen in de stamgroep. Er ontstaat een hoge mate van betrokkenheid, verwondering en gezamenlijkheid.


Een dag in de onderbouwstamgroep kenmerkt zich door spelend leren. Via spel maken de kleuters 'de echte wereld' eigen. Binnenspel en buitenspel worden afgewisseld. In elke stamgroep zijn diverse 'hoeken' (zoals een bouwplaats, themahoek en huiskamerhoek) waar de kinderen zelfstandig, maar ook onder begeleiding kunnen ontwikkelen. De stamgroepleider helpt de kinderen ontwikkelen door nieuwe spelelementen toe te voegen en/of mee te spelen.


Naast spel zijn ook de andere Jenaplan-basisactiviteiten in de onderbouw te herkennen: gesprek, werk en viering. Wij beginnen de dag in de kring, hebben oog voor elkaar en heten elkaar welkom. Wij overleggen met elkaar, voeren gesprekken en maken plannen/afspraken. Tijdens onze 'werk'-momenten zijn wij samen of zelfstandig aan de slag met taal- of rekenactiviteiten, ookweer vanuit het thema en passend bij de ontwikkeling van het kind. De werkplannen laten wij zien op het planbord. Enerzijds is er vrije keuze, anderzijds is er opdrachtenwerk. Leren samenwerken, ontdekken, experimenteren en onderzoeken zie je in de hele werkperiode terug. Bewegen doen wij in de speelzaal of in de prachtige groene schooltuin, we maken muziek, zingen en vieren de feestelijke momenten in de stamgroep. Vieren is meer dan alleen een verjaardag of feestdag vieren, vieren staat ook voor trots zijn op het samenspel, terugkijken op de werk/speelperiode en iets van jouw eigen ontwikkeling laten zien.

 

Kortom, samen het leven leren.