fotogalerij

Bovenbouw (groep 6, 7 & 8)

.... waar je meer en meer je eigen identiteit zal ontwikkelen

 

De Dassen, Herten en Vossen vormen samen onze bovenbouw, waar je steeds meer je eigen identiteit zal ontwikkelen. Je bouwt voort op de basisvaardigheden, stelt leervragen en leert je eigen mening en kijk te vormen op allerlei zaken. Natuurlijk kunnen de stamgroepleiders jou hierbij begeleiden, net zoals zij jou begeleiden bij de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 

 

Elke ochtend ontmoeten wij elkaar in de kring in de stamgroep. Daar discussiëren, filosoferen, observeren en/of presenteren wij. Elke kring heeft een ander karakter en daarmee ook een ander doel. Sommige kringen worden voorbereid door de kinderen zelf, zoals een informatiekring, gedichtenkring en een boekenkring. 


In de werkperiode krijgen wij instructie over verschillende vakgebieden. Rekenen, spelling, taal, lezen en alles wat wij moeten kennen en kunnen. Vervolgens gaan wij zelfstandig aan de slag met ons weekplan, maar zijn er ook veel momenten dat wij samenwerken. Samen komen wij tot nieuwe inzichten, doen wij ontdekkingen en leren wij het leven.


Naast dat wij spelenderwijs Engels leren in de stamgroep, hebben wij de Engelse les in de niveaugroep. Eens per week gaan wij per jaargroep uiteen om aan de slag te gaan met Engels en topogragie. Groep 6 leert over Nederland, groep 7 over Europa en groep 8 over de wereld. Dan krijgen wij ook huiswerk mee.


Natuurlijk spelen wij ook! Door spelen leer je met elkaar omgaan, je eigen grenzen aan te geven en kun je jezelf ontwikkelen. Daarnaast is het ook nog eens ontspannend! De Kanjerspellen vanuit de Kanjertraining helpen hierbij, maar wij spelen ook leerspellen (bijv. taal en rekenen) én tijdens de gymlessen.


Voor ons bovenbouwers is het altijd uitkijken naar de viering in de grote hal. Tijdens deze weekopening- of sluiting mogen wij aan de school laten zien wat wij hebben geleerd, geoefend of voorbereid. Wij leren aandachtig te kijken en rekening te houden met een ander.


Wereldoriëntatie loopt als een rode draad door onze schoolweek heen. Ook in de bovenbouw werken wij vanuit een thema. In het thema komen leerdoelen van verschillende vakgebieden samen. Denk aan thema rondom natuur, kunst, staatsinrichting, techniek, lentekriebels en wereldwijde geloven. Binnen het thema werken wij ook aan onze muzikale en creatieve talenten. Drie keer per schooljaar hebben wij een keuzecursus, daar werken wij aan creatieve, culinaire en/of sportieve opdrachten. Wij mogen ons dat verdiepen in bijvoorbeeld breien, koken, figuurzagen, toneel, dans, yoga, sport enzovoorts. Een prachtige manier om kinderen ook op expressief gebied uit te dagen. 


Kortom, samen ontwikkelen tot jezelf....