fotogalerij

Jenapraat

De Jenapraat is de nieuwsbrief van onze school. Deze verschijnt standaard na elke vakantie en wordt met ouders/verzorgers gedeeld via Parro. In enkele gevallen verschijnt de Jenapraat vaker, bijvoorbeeld wanneer er bijzondere situaties zijn. In de Jenapraat treft u als ouder/verzorger informatie aan over o.a. onderwijsinhoudelijke zaken. Aankondigingen, gespreksplanners, oproepen voor ouderhulp en de agenda vindt u ook in Parro, het communicatieportaal voor school en ouders.

 

 

Diverse documenten, zoals schoolgids, toetskalender en schoolplan zijn te vinden op onze schooldocumenten-pagina. Helaas is het niet altijd mogelijk de documenten te openen op mobiele apparaten.