fotogalerij

Middenbouw (groep 3, 4 & 5)

.... waar samenwerken én samen leren centraal staat

 

In de middagbouw worden er 'vogels' grootgebracht in verschillende stamgroepen; de Duiven, de Fazanten en de Mussen. Een middenbouwstamgroep bestaat uit kinderen van groep 3, 4 en 5.

  

Het samen werken en leren, wat wij in de onderbouw al veel hebben gedaan, zetten we in de middenbouw voort. Dat doen wij zoveel als mogelijk in de stamgroep zelf, maar soms kiezen wij ervoor om voor een bepaalde stukje van de dag even uiteen te gaan in een niveaugroep. Bijvoorbeeld voor een (extra) instructie technisch lezen. 


In de stamgroep komen de basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs in een ritmische afwisseling aan de orde; gesprek, spel, werk en viering. Elke dag starten wij vanuit de kring. Daar praten wij met elkaar over de actualiteit, luisteren wij naar een boeken- of gedichtenkring of geeft iemand een presentatie (kijk- en vertelkring). In de werkperiode werken wij keihard, soms aan heel verschillende taken. De stamgroepleider geeft dan instructie aan onze instructietafel. Zo leren wij rekenen, spellen, (begrijpend) lezen, schrijven en nog veel meer. Ondertussen werken de andere kinderen heel zelfstandig aan hun dag- of weektaak.

 

De week/dagtaak bestaat uit oefeningen, spelvormen en digitale leermiddelen (zoals Gynzy), waarmee kinderen hetgeen wat zij in een instructie hebben geleerd nog eens kunnen oefenen. Zij verbreden of verdiepen hun kennis. En.... de kinderen leren zelf hun werk te plannen, in te schatten hoe lang ze nodig hebben en ontdekken waar ze zelf goed in zijn. De kinderen van groep 4 en 5 werken ook aan zelf gestelde doelen.

 

Spel gebruiken wij ook om te werken aan de groepsvorming. Samen met onze Kanjertraining bereiden wij kinderen zo voor op de samenleving, waarin je rekening leert houden met jezelf en de ander. 

 

Waar alle stamgroepen op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag op school zijn, is groep 5 op donderdagmiddag extra op school. Dit noemen wij de groep 5 middag. Hier oefenen de kinderen verschillende vaardigheden, onder andere de vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de bovenbouw te kunnen redden. Wij gaan extra aan de slag met het lezen en begrijpen van teksten, praten over de actualiteit, leren een mening te vormen, oefenen met keersommen, deelsommen en passen het klokkijken veelvuldig toe. Daarnaast werken we met speciale groep 5 projecten, waarbij we leren om een atlas te gebruiken, te filosoferen, kennis te maken met onze woon- en leefomgeving e.d.

 

Kortom, samen leren, samen leven...