fotogalerij

JenaLAB

Een bijzondere plek voor passend onderwijs

 

Het JenaLAB is een centrale plek binnen onze Jenaplanschool, vormgegeven vanuit het anders organiseren van onderwijs. Het is een plek waar onderwijsaanbod te vinden is dat niet in de stamgroepen kan worden vormgegeven. Het is een plek waar kinderen WERKEN en LEREN op de manier die bij hen past. Hierbij kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld de meer praktisch ingestelde kinderen, maar ook aan meer/hoogbegaafde kinderen. 


Definitie van een LAB

Het LAB staat voor laboratorium. Een aantal definities van laboratorium: 

  

1)Arbeidsruimte 2)Onderzoeksruimte 3)Proeflokaal 4)Proefstation 5)Researchinrichting 6)Ruimte voor onderzoek 7)Werkkamer 8)Werkplaats 9)Werkplaats van een chemicus 10)Werkplaats voor onderzoek 11)Werkruimte 12)Werkruimte van een scheikundige 13)Wetenschappelijke instelling  


Een verzameling van LAB'S

We bieden binnen het JenaLAB een aantal manieren van werken aan die aan de verschillende behoeften van kinderen kunnen doen toekomen. Het JenaLAB binnen de school blijft constant in ontwikkeling. Binnen het JenaLAB worden de volgende LAB'S gevormd:


  • SpeurLAB
  • DoeLAB
  • JuniorLAB


SpeurLAB

In het speurLAB bieden we projecten aan voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die hoog- of meerbegaafd zijn of kinderen die extra uitdaging nodig hebben in hun werkweek. In de projecten willen we kinderen uitdagen om creatief te denken en vanuit het hogere orde denken te creëren en analyseren. Dit zal in het speur-LAB soms worden aangeboden in de vorm van een cursus of een opdracht vanuit een werkboek. Maar in het speurLAB willen we de kinderen vooral laten leren door betekenisvolle projecten aan te bieden. Denk maar aan het opzetten van je eigen bedrijf, het maken van een film, het ontwerpen van interieur en uitvindingen, etc. Daarnaast willen we de kinderen uitdagen uit hun comfort-zone te komen. Hoogbegaafde en meerbegaafde kinderen zijn vaak gewend dat alles makkelijk gaat en komen daardoor minder in het leerproces. We willen ze uitdagen ook moeilijke dingen aan te gaan. Daardoor vinden we het ook belangrijk om aandacht te schenken aan mindset en executieve functies. Dit doen we in spelvormen en door hier lessen over te geven aan de kinderen.

  

DoeLAB

Het DoeLAB is de werkplaats voor de praktisch ingestelde kinderen of kinderen die meer leren door te DOEN! In het DoeLAB is er een aanbod waar kinderen leren koken, schilderen, timmeren en andere praktisch ingestelde vakken krijgen aangeboden. Het doel is de kinderen niet de hele week theoretisch op te leiden, maar een praktisch aanbod te bieden. Daarnaast is er aandacht voor zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit gebeurt in grote mate in projecten. Deze projecten wordt door de LAB begeleider voorbereid, zodat er een voorbereid aanbod is voor deze kinderen. Hierin worden doelstellingen vooraf vastgesteld, maar worden ook doelstellingen behaald die naarmate het project voortzet zich aandienen. Er wordt hierbij ook gekeken naar de doelen van taal en rekenen, zodat de kinderen de doelen in deze projecten ook herhaald krijgen naast het aanbod in de klas. In de stamgroep volgen deze kinderen onderwijs volgens een gericht plan, zodat de kinderen toewerken naar de 1F-doelen.

  

JuniorLAB

In het JuniorLAB werken kinderen van groep 1 t/m 4 met een ontwikkelingsvoorsprong aan uitdagende opdrachten en speciale projecten. Het JuniorLAB komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte die deze jonge kinderen nodig hebben. Het onderwijsaanbod is beredeneerd en afgestemd met het werk in de stamgroep. 

 

 

Het JenaLAB wordt vormgegeven door meerdere medewerkers van onze school/SKO, externe professionals en vrijwilligers gericht op het neerzetten van een duurzame ontwikkeling op het gebied van passend onderwijs. Voor meer informatie over het JenaLAB kunt u terecht bij de intern begeleider, Tom van den Berg (t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl).