fotogalerij

Op zoek naar een school voor uw kind?

Wordt uw kind binnenkort vier jaar? Of bent u op zoek naar een passende school voor uw kind? Wellicht kiest u voor Jenaplanschool St. Franciscus. U bent welkom op onze open dag op donderdag 21 maart tussen 8:45 uur en 15.00 uur. Onze school staat voor:


Onderwijs volgens het Jenaplanprincipe

Onze kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Als Jenaplanschool realiseren wij ons dat ten volle. Uw kind moet zich bij ons thuis kunnen voelen en tot zijn recht kunnen komen. Ons onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van uw kind. Onze visie op leren: Opgroeien is leren. Dat doe je soms alleen, vaak met anderen. Leren doe je van elkaar …… met elkaar. Leren doe je thuis, onderweg, op school; van aankleden tot koken, van een spelletje doen tot het lezen van een boek. Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders, broertjes/zusjes, groepsgenoten of de meester/juf, met aandacht en zorg voor een ieder en de wereld om ons heen. Bij ons op school doen we dat in 3 jarige stamgroepen, waarin je begint als jongste, daarna middelste wordt en tenslotte oudste bent. We werken met een ritmisch weekplan, waarin gesprek, werk, spel en vieren elkaar afwisselen.


Een katholieke school

Het katholieke karakter maken we zichtbaar in de omgang met elkaar, onze opvoedkundige taak, ons godsdienstonderwijs, oriëntatie op waarden en normen, vieringen, aandacht en respect voor andere geloofsovertuigingen en mensen uit andere culturen.


Betrokkenheid van ouders

Onze school vraagt ouders om actief betrokken te zijn bij het onderwijs. U krijgt de ruimte om mee te denken en mee te doen.

 

Toelatingsbeleid

Ouders kunnen hun kind op elk moment van het jaar bij onze school inschrijven. Voor een oriënterend gesprek en/of rondleiding door de school kunt u een afspraak met de directie maken. Vervolgens kunt u de leerling inschrijven door het invullen van het inschrijvingsformulier, deze is ook te downloaden op deze pagina. Door ondertekening van dit formulier verklaart u eens te zijn met de inhoud van de schoolgids. Op dit moment is het maximum leerlingenaantal per leerjaar op 31 leerlingen per groep gesteld. Bij de inschrijving van leerlingen wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst. Een inschrijving is pas van kracht als de inschrijving schriftelijk door de school is bevestigd. Indien nodig werken we met het principe van een wachtlijst op volgorde van datum inschrijving.

 

Zien & beleven?

Bent u geïnteresseerd geraakt en zou u meer willen weten over onze school? Wij laten u graag onze school persoonlijk zien en beleven. Het is mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek en/of een rondleiding. U kunt contact opnemen met Winifred Bos via tel. 0341-252261 of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Contactformulier

Naam *:
Email *:
telefoonnummer:
Bericht: