fotogalerij

De zorg

Onze school ziet het kind als een unieke persoonlijkheid, dat zijn eigen identiteit mag ontwikkelen. Wij beperken ons niet tot het kind zijn, maar zien de school als een plek waar het kind als totale persoon kan leren, werken en leven, samen met andere kinderen en met begeleiding van ouders en professionele opvoeders.

In de uitgangspunten van de school ligt de zorg op maat besloten. In de basisprincipes komt een aantal keren expliciet naar voren dat elk kind uniek is en recht heeft op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Daaruit spreekt ook dat kinderen recht hebben op ontwikkeling in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Dat betekent dat wij, gelet op het specifieke van onze school, er zorg voor dragen dat er binnen de formatie ruimte wordt gevonden voor de zorg. De extra zorg proberen we zoveel mogelijk te bieden binnen de eigen stamgroep. De stamgroepleid(st)er is hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen altijd terecht bij de stamgroepleid(st)er om geïnformeerd te worden over hun kind. Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met de ouders. Bij ingrijpende beslissingen worden ouders en kinderen nauw betrokken. De coördinatie en begeleiding van de zorg is in handen van de IB-er.

 

Op de pagina 'schooldocumenten' treft u ons schoolondersteuningsprofiel en het schoolondersteuningsplan, waarin u leest over de zorg die wij op onze school kunnen bieden.