fotogalerij

De middenbouw

In de middagbouw worden er vogels grootgebracht in verschillende stamgroepen; de Duiven, de Fazanten en de Mussen. Een middenbouwstamgroep bestaat uit kinderen van groep 3, 4 en 5.

  

Het samen werken en leren, wat we in de onderbouw al veel hebben gedaan, zetten we in de middenbouw voort. Dat doen we in de stamgroep, maar elke dag ook even in een niveaugroep. In de niveaugroep leren we de kinderen lezen (groep 3) of geven we instructie om het aanvankelijk en/of voorgezet technisch lezen te ondersteunen (groep 4/5). 


In de stamgroep komen de basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs in een ritmische afwisseling aan de orde; gesprek, spel, werk en viering. Elke dag starten we vanuit de kring. Daar praten we met elkaar over de actualiteit, luisteren we naar een boeken- of gedichtenkring of geeft iemand een presentatie (kijk- en vertelkring). In de werkperiode werken wij keihard, soms aan heel verschillende taken. De stamgroepleider geeft dan instructie aan onze instructietafel. Zo leren wij spelling, begrijpend lezen, schrijven en nog meer. Ondertussen werken de andere kinderen heel zelfstandig aan hun dagtaak.

 

De week/ dagtaak bestaat uit oefeningen, spelvormen en digitale leermiddelen (zoals Gynzy), waarmee kinderen hetgeen wat zij in een instructie hebben geleerd nog eens kunnen oefenen. Zij verbreden of verdiepen hun kennis. En.... de kinderen leren zelf hun werk te plannen, in te schatten hoe lang ze nodig hebben en ontdekken waar ze zelf goed in zijn. De kinderen van groep 4 en 5 werken ook aan zelf gestelde doelen.

 

Spel gebruiken wij om te werken aan de groepsvorming. Samen met onze Kanjertraining bereiden we kinderen zo voor op de samenleving, waarin je rekening leert houden met jezelf en de ander. 

 

Waar alle stamgroepen op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag op school zijn, is groep 5 op donderdagmiddag extra op school. Dit noemen wij de groep 5 middag. Hier oefenen de kinderen verschillende vaardigheden, onder andere de vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de bovenbouw te kunnen redden. We gaan extra aan de slag met het lezen en begrijpen van teksten, praten over de actualiteit, leren een mening te vormen, oefenen met keersommen, deelsommen en passen het klokkijken veelvuldig toe. Daarnaast werken we met speciale groep 5 projecten, waarbij we leren om een atlas te gebruiken, te filosoferen, kennis te maken met onze woon- en leefomgeving e.d.

 

Kortom, samen het leven leren...