fotogalerij

De bovenbouw

In de bovenbouw groeien de kinderen op tot echte grote "Veluwse dieren". In de stamgroepen Dassen, Herten en Vossen werken groep 6, 7 en 8 met elkaar. 

 

Een ochtend in de bovenbouwstamgroep....

We ontmoeten elkaar elke dag in de kring, waar we met elkaar filosoferen, discussiëren, observeren of presenteren. Er worden ook kringen voorbereid door de kinderen, zoals een informatiekring, een boekenkring en een gedichtenkring. Tijdens de werkperiode krijgen we instructie over rekenen, spelling, taal en alles wat we moeten kennen en kunnen. We gaan zelfstandig aan de slag met ons weekplan, maar werken ook samen. Samen komen we tot nieuwe inzichten en beleven we vele leermomenten. Zo leren we met elkaar en van elkaar.

 

Op de maandagmiddag gaan we een uur naar onze niveaugroep. Daar gaan we aan de slag met topografische opdrachten. Groep 6 leert over Nederland, groep 7 over Europa en groep 8 over de wereld. Ook krijgen we Engels in onze niveaugroep. We gaan thuis aan de slag met ons huiswerk, dat wij op de maandagen meekrijgen.

 

In onze middagen.....

Werken we aan onze wereldoriëntatiethema's, van natuur tot aan kunst, van staatsinrichting tot techniek, van lentekriebels tot wereldwijde geloven. Maar komen er ook andere opdrachten voorbij, zo lezen we, werken we aan creatieve opdrachten en hebben we tijd om aan onze werkplannen te werken. We leren hoe we een onderzoeksvraag moeten stellen, welke opzoekvragen erbij horen, hoe we onze informatie kunnen verzamelen en verwerken. We presenteren ons onderzoek op verschillende manieren aan de groep.

 

We hebben 3 keer per schooljaar een blok van 4 weken keuzecursus. Bij de keuzecursussen werken we aan creatieve, culinaire en/of sportieve opdrachten. Vier weken achtereen verdiepen zij zich bijvoorbeeld in breien, koken, figuurzagen, schilderen, toneel, dans, yoga enzovoorts. Een prachtige manier om kinderen ook op expressief vlak uit te dagen. 

 

Natuurlijk mogen we onze gymlessen niet vergeten, deze zijn op maandag- en vrijdagochtend.

 
Spel & Viering

We leren zowel 's ochtends als 's middags ook door samen te spelen. Spel zorgt voor ontspanning, het leren omgaan met jezelf en het bevorderen van de samenwerking met de ander. Van een taalspel in de kring, een rekenspel tijdens de rekenles, een coöperatieve werkvorm of een kanjerspel tot aan spel tijdens gym, buitenspelen en drama. En in onze vieringen (weekopening en weeksluiting) kijken we samen vooruit naar het thema dat gaat komen of terug op wat we hebben beleefd, geleerd en gezien.