fotogalerij

Jenapraat

De Jenapraat is de nieuwsbrief van onze school. Deze verschijnt standaard na elke vakantie. In enkele gevallen verschijnt de Jenapraat vaker, bijvoorbeeld wanneer er bijzondere situaties zijn. In de Jenapraat treft u als ouder/verzorger informatie aan over o.a. onderwijsinhoudelijke zaken. Aankondigingen, gespreksplanners, oproepen voor ouderhulp en de agenda vindt u in Parro, het communicatieportaal voor school en ouders.

 

 

Diverse documenten, zoals schoolgids, toetskalender en schoolplan zijn te vinden op onze schooldocumenten-pagina. Helaas is het niet altijd mogelijk de documenten te openen op mobiele apparaten.