fotogalerij

Een stamgroep

Het onderwijs op onze school kenmerkt zich onder andere door groepering in stamgroepen. Waar andere scholen veelal kiezen voor het jaarklassensysteem is het systeem van stamgroepen voor ons een bewuste keuze. Een stamgroep op onze school bestaat uit een mix van kinderen qua leeftijd, niveau en achtergrond. In een stamgroep is de spreiding van het ontwikkelingsniveau groot, waardoor het leren aan en van elkaar wordt gestimuleerd. De kinderen blijven doorgaans drie jaar in een stamgroep, waarbij de kinderen achtereenvolgens 'jongste', 'middelste' en 'oudste' van een groep zijn. Een waardevolle ervaring die is gebaseerd op het 'echte leven', maar vooral een sociaal vormend karakter heeft. Een stamgroepleid(st)er en de kinderen werken een aantal opeenvolgende jaren samen, waardoor we continuïteit in begeleiding en zorg kunnen bieden.


Een onderbouwstamgroep op onze school bestaat uit groep 0 (instroom) en groep 1/2. Een middenbouwstamgroep bestaat uit groep 3/4/5 en een bovenbouwstamgroep uit groep 6/7/8. 

 

Instructie en verwerking

In de stamgroep krijgen de kinderen instructie aan een instructietafel, waarbij kinderen van gelijk niveau samen komen. Na een instructie van bijvoorbeeld spelling, taal of begrijpend lezen kunnen de kinderen zelfstandig aan de verwerking beginnen. Doordat de verwerking plaatsvindt in tafelgroepjes kunnen de kinderen hulp en begeleiding krijgen van hun klasgenoten. In een tafelgroepje zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus, waardoor wederom het samenwerken en leren met elkaar wordt gestimuleerd. Instructies kunnen ook plaatsvinden in de kring.

 

Niveaugroepen

Voor een enkele vakgebieden hebben we de keuze gemaakt om instructie aan te bieden in jaargroepen. Op onze school noemen we dit niveaugroepen. In de middenbouw krijgen de kinderen het aanvankelijk en technisch lezen in niveaugroepen aangeboden. In de bovenbouw krijgen de kinderen topografie en Engels aangeboden in niveaugroepen.