fotogalerij

School waar je leert samenleven...

Als peuter, kleuter, middenbouwer of bovenbouwer! 

Op Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus Nunspeet leren we van elkaar en met elkaar in stamgroepen. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht in Peutergroep De Boomhut en vanaf 4 jaar in onze onderbouw. Op onze Jenaplanschool geven wij kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individu. Dat doen we in een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. Natuurlijk instrueren en oefenen wij de basisvaardigheden, zoals lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen, maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen deze vaardigheden kunnen toepassen o.a. binnen wereldoriëntatiewerk, de kring, zelfstandig werken en de kanjertraining.

 


Snel naar.....

Agenda

Aanmelden van uw kind

Groep 8 informatie Voortgezet Onderwijs

  Volg ons ook op Instagram!

MEMO:

Vrijdag 24 februari studiedag, alle kinderen vrij. Tot na de voorjaarsvakantie, maandag 6 maart.

Gesprek

Spel

Werk

Viering