fotogalerij

Op Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus Nunspeet leren we van elkaar en met elkaar in stamgroepen. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht in Prokino Peutergroep De Boomhut en vanaf 4 jaar in onze onderbouw. Op onze Jenaplanschool geven wij kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individu. Dat doen we in een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. Natuurlijk instrueren en oefenen wij de basisvaardigheden, zoals lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen, maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen deze vaardigheden kunnen toepassen o.a. binnen wereldoriëntatiewerk, de kring, zelfstandig werken en de kanjertraining. Na schooltijd treft u Prokino BSO de Schaapskooi in onze school, waar uw kind vanaf 4 jaar kan worden opgevangen tot 18.00 uur.

 

Op zoek naar een school voor uw kind?

Ons advies is om ruim voordat uw kind 4 jaar wordt een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo heeft u ruim de tijd om u te oriënteren op het basisonderwijs en geeft u ons als school de ruimte om vooruit te plannen. De meeste ouders/verzorgers beginnen de oriëntatie al vanaf het moment dat het kind ongeveer 2,5 jaar is. Aanmelding kan plaatsvinden vanaf het moment dat het kind 3 jaar is. Een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding kan met onze directeur, Andy Vos, via 0341-252261 of directie@franciscus-nunspeet.nl

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind vanwege een verhuizing (bv. uit een andere woonplaats), neem dan telefonisch contact op met onze directeur, Andy Vos, via 0341-252261. 

 

Klik hier om naar de informatiepagina over kennismaking en aanmelding te gaan.

MEMO:

Op 22 augustus start het nieuwe schooljaar. Fijne vakantie!

Gesprek

Spel

Werk

Viering