fotogalerij

Klachten

regelingen en vertrouwenspersoon

Onze school hanteert de uniforme klachtenregeling van onze scholengroep SKO Flevoland & Veluwe. Deze regeling geldt voor alle klachten van leerlingen, ouders en medewerkers.

 

Klachtenprocedure

Als u merkt dat er iets mis gaat, er afspraken niet worden nagekomen en/of als er zaken verkeerd geregeld worden, dan gaan wij er van uit dat ons team hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wij vinden het belangrijk dat u de klachten met de juiste personen/geledingen bespreekt, zodat wij met elkaar naar de meest passende oplossing kunnen kijken. Onze stamgroepleid(st)ers, interne ondersteuners en directeur maken graag met u een afspraak om in gesprek te gaan. Dat kan door één van ons even aan te schieten of door een mail te sturen. De directeur loopt elke ochtend voor schooltijd op het plein en heeft de deur van haar kantoor letterlijk voor u open staan. 

 

  • Leerlingen en/of ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over zaken die gelden voor een betreffende stamgroep, gaan hiervoor als eerste naar de stamgroepleid(st)ers van de desbetreffende groep. 
  • Wordt daar geen juiste oplossing gevonden of krijgt u er onvoldoende/geen gehoor, dan kunt u uw opmerkingen doorgeven aan de directie. De directie zal over de op- en/of aanmerkingen ook altijd in contact treden met de betreffende medewerkers.
  • Vindt u dat u door de directie onvoldoende bent geholpen of er geen goede oplossing is, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon (vertrouwenspersoon) van onze school.

 


Contact met de directeur
Andy Vos - loop binnen, bel (0341-252261) of stuur een mail:
directie@franciscus-nunspeet.nl


Schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon school)

Tom van den Berg (intern begeleider)
t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl

 

 

Downloads

Klachtenregeling SKO (versie 2019)

Schoolgids 2020-2021 (hierin is de klachtenprocedure na te lezen)