fotogalerij

Schooldocumenten

Protocollen & beleid

 

Op deze pagina geven wij u een overzicht van diverse protocollen en beleidsdocumenten betreffende onze school. Klik op het document om deze te downloaden.

 

Schoolbeleidsdocumenten

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2020-2022

Jaarplan 2021-2022 (inclusief NPO plan)

Jaarverslag 2020-2021

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021-2022

Schoolondersteuningsplan 2021-2022

Veiligheidsplan 2020-2022 (versie 2021-2022)

Toetskalender 2021-2022

Schoolprotocollen

Protocol school en scheiding

Protocol stamgroepouder

Dyslexieprotocol

Dyscalculieprotocol

Protocol hoofdluis

Leerplicht verzuimkaart & beoordelingskader

Bestuurlijke documenten

Strategisch jaarplan SKO Flevoland & Veluwe

Privacyreglement

Klachtenregeling SKO (versie 2022)

Protocol schorsen en verwijderen

Strategisch beleidsplan SKO

Overige documenten & regelingen

Afwegingskader meldcode kindermishandeling

Toelichting externe vertrouwenspersoon

 

Voor overige documenten en regelingen verwijzen wij u naar de website van onze scholengroep SKO, daarvoor kunt u hier klikken.