fotogalerij

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door 2 personeelsleden en 2 ouders en houdt zich vooral bezig met haar taakgebieden: onderwijs, organisatie, identiteit, personeel, financiën en materiële zaken. Ze heeft een instemmings- en een adviesrecht m.b.t. deze taakgebieden. De MR is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directie van onze school. Eén van de MR-leden onderhoudt intensief contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR) van onze overkoepelende scholengroep (SKO).

 

Contact MR

mr@franciscus-nunspeet.nl

 

Vergaderdata MR 

De voorzitter van de MR stemt samen met de MR-leden en directie van de school de vergaderdata af. Zodra deze data bekend zijn, worden deze toegevoegd aan de jaarkalender, welke te raadplegen is via Parro. De bijeenkomsten (aanvang: 19.30 uur) van de MR zijn openbaar, daarvoor dient u zich uiterlijk één week voor de vergadering aan te melden via mr@franciscus-nunspeet.nl. Zie het huishoudelijk reglement hieronder voor meer informatie.


Leden 2021/2022

Teamgeleding (PMR)

 

 

Clementia Herman

 

Stamgroepleidster ondersteuning

Yolanda Huisman

 

Stamgroepleidster middenbouw

 

   

Oudergeleding (OMR)

 

 

Nicole Bruitzman

 

Moeder van Joris (BB) en Julius (MB)

Sabine Kroesemeijer

 

Moeder van Valentina (BB, Annabelle (MB) en Amélie 

 

   

 

MR-praat

De MR-praat is de nieuwsbrief van de MR van onze school en verschijnt minimaal 2x per schooljaar. De MR-praat wordt verspreid via PARRO, als onderdeel van de schoolnieuwsbrief Jenapraat. 


Overige documenten

MR Huishoudelijk reglement (versie 2021)