fotogalerij

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door 2 personeelsleden en 2 ouders en houdt zich vooral bezig met haar taakgebieden: onderwijs, organisatie, identiteit, personeel, financiën en materiële zaken. Ze heeft een instemmings- en een adviesrecht m.b.t. deze taakgebieden. De MR is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directie van onze school. Eén van de MR-leden onderhoudt intensief contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR) van onze overkoepelende scholengroep (SKO).

 

Contact MR

mr@franciscus-nunspeet.nl

 

Vergaderdata MR 

De voorzitter van de MR stemt samen met de MR-leden en directie van de school de vergaderdata af. Zodra deze data bekend zijn, worden deze toegevoegd aan de jaarkalender, welke te raadplegen is via Parro. De bijeenkomsten (aanvang: 19.30 uur) van de MR zijn openbaar, daarvoor dient u zich uiterlijk één week voor de vergadering aan te melden via mr@franciscus-nunspeet.nl. Zie het huishoudelijk reglement hieronder voor meer informatie.


Leden 2020/2021

Teamgeleding (PMR)

 

 

Clementia Herman

 

Stamgroepleidster onderbouw/middenbouw

Yolanda Huisman

 

Stamgroepleidster middenbouw

 

   

Oudergeleding (OMR)

 

 

Nicole Bruitzman

 

Moeder van Joris (BB) en Julius (MB)

Alise van Boven

 

Moeder van Suze (MB) en Ella (MB)

 

   

 

MR-praat

De MR-praat is de nieuwsbrief van de MR van onze school en verschijnt minimaal 2x per schooljaar. De MR-praat wordt verspreid via PARRO, als onderdeel van de schoolnieuwsbrief Jenapraat. 


Overige documenten

MR Huishoudelijk reglement (versie 2021)