fotogalerij

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door 3 personeelsleden en 3 ouders en houdt zich vooral bezig met haar taakgebieden: onderwijs, organisatie, identiteit, personeel, financiën en materiële zaken. Ze heeft een instemmings- en een adviesrecht m.b.t. deze taakgebieden. De MR is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directie van onze school. Eén van de MR-leden onderhoudt intensief contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR) van onze overkoepelende scholengroep (SKO).

 

Contact MR

mrfranciscusschool@outlook.com

 

Vergaderdata MR 

Zie publicatieborden bij de ingangen.

   

 

De bijeenkomsten (aanvang: 19.30 uur) van de MR zijn openbaar, daarvoor dient u zich uiterlijk één week voor de vergadering aan te melden via mrfranciscusschool@outlook.com. Zie het huishoudelijk reglement hieronder voor meer informatie.


Leden 2017/2018

 

Teamgeleding (PMR)

 

 

Ineke Nederveen

 

Stamgroepleidster middenbouw

Willeke Kersbergen

 

Intern begeleidster

Clementia Herman

 

Stamgroepleidster onderbouw

 

 

 

Oudergeleding (OMR)

 

 

Nicole Bruitzman

 

Moeder van Joris (Kukeluusjes) en Julius (Boomhut)

Yvette van den Brink-Bos 

 

Moeder van Floris (Herten) en Lara (Duiven)

Elvira Könst

 

Moeder van Wessel (Herten) en Timo (Duiven)

 

MR-praat

De MR-praat is de nieuwsbrief van de MR van onze school en verschijnt twee keer per jaar.

MR-praat juni 2017


Overige documenten

Huishoudelijk reglement september