fotogalerij

Schooltijden

Het schooljaar 2021-2022 starten wij met het vervolgen van het continurooster, zoals hieronder is weergegeven. In de periode van september 2021 t/m april 2022 wordt dit continurooster geëvalueerd met de kinderen, het team, de ouders/verzorgers en de medezeggenschapsraad. Dit continurooster loopt, ook vanwege de onzekerheden in coronamaatregelen, in ieder geval t/m de meivakantie 2022. 


Groep 1 t/m 4

   
Maandag       8.30-14.30 uur        
Dinsdag       8.30-14.30 uur       
Woensdag       8.30-12.30 uur  
Donderdag       8.30-12.00 uur
Vrijdag       8.30-14.30 uur        
     

Groep 5 t/m 8

   
Maandag       8.30-14.30 uur       
Dinsdag       8.30-14.30 uur        
Woensdag       8.30-12.30 uur  
Donderdag       8.30-14.30 uur        
Vrijdag       8.30-14.30 uur        

 

Door bovenstaand continurooster blijven alle kinderen over op school. Zij nemen zelf een eigen lunchpakketje mee om tussen de middag in de eigen stamgroep te kunnen nuttigen. Het team verzorgt, al dan niet samen met vrijwilligers en ondersteuning, de middagpauze op het plein. 


Gymtijden

Onderbouw

Maandag

Middenbouw

Maandag en vrijdag

Bovenbouw

Maandag en vrijdag