fotogalerij

Contactmomenten

tussen ouders en stamgroepleid(st)ers

Een open communicatie vinden wij erg belangrijk. Vandaar dat wij meerdere 'contactmomenten' per schooljaar op de kalender hebben staan om elkaar te ontmoeten en te informeren. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten terecht bij ons team om iets te bespreken. Elke ochtend staat de stamgroepleid(st)er bij de deur om u te ontmoeten, uw kind welkom te heten en om korte vragen te beantwoorden. Wilt u meer weten of heeft u een 'grotere vraag', maakt u dan gerust een afspraak met de stamgroepleid(st)er voor een gesprek. Ook bij de directie en de intern begeleidster staat de deur altijd open. Voor een vraag, opmerking of voor meer informatie kunt u altijd bij hen terecht. Mocht u even niet in de gelegenheid zijn om onze teamleden persoonlijk aan te spreken, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen (0341-252261) of een mail sturen. Zie hiervoor de mailadressen op onze contactpagina.  

 

Spreekmomenten

 DAGENTIJDEN
Intakegesprek onderbouw nader in te plannen nader in te plannen
Startgesprekken 14 t/m 25 september 2020 uitnodiging via Parro
Tienminutengesprekken 12 t/m 16 oktober 2020 uitnodiging via Parro
Adviesgesprekken groep 8 15 t/m 18 februari 2021 uitnodiging via Parro
Driegesprekken gr. 1 t/m 7 1 t/m 12 maart 2021 uitnodiging via Parro
Driegesprekken gr. 1 t/m 7 28 juni t/m 2 juli 2021 uitnodiging via Parro
     

Ouderavonden

22 september 2020 - Info- en kennismakingsavond stamgroep / informatie voortgezet onderwijs & adviesprocedure groep 8 (digitaal; 19.00 uur)