fotogalerij

Contactmomenten

tussen ouders en stamgroepleid(st)ers

Een open communicatie vinden wij erg belangrijk. Vandaar dat wij meerdere 'contactmomenten' per schooljaar op de kalender hebben staan om elkaar te ontmoeten en te informeren. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten terecht bij ons team om iets te bespreken. Elke ochtend staat de stamgroepleid(st)er bij de deur om u te ontmoeten, uw kind welkom te heten en om korte vragen te beantwoorden. Wilt u meer weten of heeft u een 'grotere vraag', maakt u dan gerust een afspraak met de stamgroepleid(st)er voor een gesprek. Ook bij de directie en de intern begeleidster staat de deur altijd open. Voor een vraag, opmerking of voor meer informatie kunt u altijd bij hen terecht. Mocht u even niet in de gelegenheid zijn om onze teamleden persoonlijk aan te spreken, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen (0341-252261) of een mail sturen. Zie hiervoor de mailadressen op onze contactpagina.  

 

Spreekmomenten

25 t/m 29 september - Intake(start)gesprekken voor nieuwe ouders in de stamgroep

30 oktober - Gespreksmiddag/avond (10-minutengesprekken n.a.v. observatie en ontwikkeling)

 8 maart - Gespreksmiddag/avond (10-minutengesprekken n.a.v. verslag en volgsysteemtoetsen)

27 juni - Gespreksmiddag/avond (10 minutengesprekken n.a.v. verslag en volgsysteemtoetsen)


Ouderavonden

12 september - Info- en kennismakingsavond onderbouw, middenbouw en bovenbouw

12 september - Informatiemoment 'Voortgezet onderwijs' voor de ouders van groep 8

19-23 februari - Adviesgesprekken groep 8 VO

15 maart  - Kijkavond 18.30 - 19.30 uur (samen met uw kind)


Overige contactmomenten

8 januari - Nieuwsjaarinloop voor ouders 8.45 - 9.30 uur