fotogalerij

Contactmomenten

tussen ouders en stamgroepleid(st)ers

Een open communicatie vinden wij erg belangrijk. Vandaar dat wij meerdere 'contactmomenten' per schooljaar op de kalender hebben staan om elkaar te ontmoeten en te informeren. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten terecht bij ons team om iets te bespreken. Elke ochtend staat de stamgroepleid(st)er bij de deur om u te ontmoeten, uw kind welkom te heten en om korte vragen te beantwoorden. Wilt u meer weten of heeft u een 'grotere vraag', maakt u dan gerust een afspraak met de stamgroepleid(st)er voor een gesprek. Ook bij de directie en de intern begeleidster staat de deur altijd open. Voor een vraag, opmerking of voor meer informatie kunt u altijd bij hen terecht. Mocht u even niet in de gelegenheid zijn om onze teamleden persoonlijk aan te spreken, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen (0341-252261) of een mail sturen. Zie hiervoor de mailadressen op onze contactpagina.  

 

Spreekmomenten

24 t/m 28 september 2018 - Startgesprekken (driegesprek) voor nieuwe ouders én kinderen in de stamgroep

22 november 2018 - Oudergesprekken (10-minutengesprekken n.a.v. observatie en ontwikkeling)

11 t/m 14 februari 2019 - Adviesgesprekken groep 8 (driegesprek) ouders én kind

18 t/m 21 februari 2019 - Driegesprekken ouders én kind (gr. 2 t/m 7), oudergesprek groep 1

1 t/m 3 juli 2019 - Driegesprekken ouders én kind (gr. 2 t/m 7), oudergesprek groep 1


Ouderavonden

18 september - Info- en kennismakingsavond stamgroep & introductie oudercommunicatieportaal Parro
 

18 september - Informatie 'Mijn kind naar het VO' voor ouders van groep 8

29 oktober - Ouderavond over de kanjertraining

15 maart  - Kijkavond 18.30 - 19.30 uur (samen met uw kind)

24 april - Ouderdenktank


Overige momenten

7 januari - Nieuwsjaarinloop voor ouders 8.30 - 9.00 uur

16 februari - Open dag voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind

19 juli  - Eindejaarsreceptie en start zomervakantie