fotogalerij

De bovenbouw

In de bovenbouw groeien de kinderen op tot echte grote "Veluwse dieren". In de stamgroepen Dassen, Herten en Vossen werken groep 6, 7 en 8 met elkaar. 

 

Een ochtend in de bovenbouwstamgroep....

We ontmoeten elkaar elke dag in de kring, waar we met elkaar filosoferen, discussiëren, observeren of presenteren. Er worden ook kringen voorbereid door de kinderen, zoals een informatiekring, een boekenkring en een gedichtenkring. Tijdens de werkperiode krijgen we instructie over spelling, taal en alles wat we moeten kennen en kunnen. We gaan zelfstandig aan de slag met onze weektaak, maar werken ook samen. Samen komen we tot nieuwe inzichten en beleven we vele leermomenten. Zo leren we met elkaar en van elkaar.

 

Van maandag t/m vrijdag gaan we in de ochtend naar onze niveaugroep. Daar rekenen we, doen we topografische kennis op en oefenen we met de Engelse taal. Natuurlijk oefenen we in de stamgroep ook met teksten lezen en begrijpen, spreken we over het nieuws van de dag, leren we met elkaar omgaan (Kanjertraining) en hebben we bij elk thema ook Engelse spelletjes, oefeningen en gesprekjes.

 

In onze middagen.....

's Middags starten we met lezen. We lezen alleen of helpen elkaar met 'racelezen'. Daarnaast werken we aan onze wereldoriëntatiethema's, van natuur tot aan kunst, van staatsinrichting tot techniek enzovoorts.

 

Op de donderdagdagmiddag werken we met keuzecursussen of eigen onderzoeken. We leren hoe we een onderzoeksvraag moeten stellen, welke opzoekvragen erbij horen, hoe we onze informatie kunnen verzamelen en verwerken. We presenteren ons onderzoek op verschillende manieren aan de groep. Keuzecursussen kennen een creatief, culinair en/of sportief karakter. Elk blok bieden we de kinderen diverse activiteiten aan waaruit zij een keuze maken. Vijf weken achtereen verdiepen zij zich bijvoorbeeld in breien, koken, figuurzagen, schilderen, toneel, dans, yoga enzovoorts. Een prachtige manier om kinderen ook op expressief vlak uit te dagen. 

 

Natuurlijk mogen we onze gymlessen niet vergeten, deze zijn op maandag- en vrijdagochtend.

 

Spel & Viering

We leren zowel 's ochtends als 's middags ook door samen te spelen. Spel zorgt voor ontspanning, het leren omgaan met jezelf en het bevorderen van de samenwerking met de ander. Van een taalspel in de kring, een rekenspel tijdens niveau, een coöperatieve werkvorm of een kanjerspel tot aan spel tijdens gym, buitenspelen en drama. En in onze vieringen (weekopening en weeksluiting) kijken we samen vooruit naar het thema dat gaat komen of terug op wat we hebben beleefd, geleerd en gezien.