fotogalerij

De onderbouw

De Vlinders en de Kukeluusjes, de streeknaam voor lieveheersbeestjes, zijn de stamgroepen van de onderbouw. Hierin zitten de kinderen van groep 1 en 2 en stromen de vierjarigen gedurende het schooljaar binnen.


In de stamgroep werken we rondom thema’s, die door de kinderen en juf samen worden opgebouwd. Hierdoor ontstaat een hoge mate van betrokkenheid en gezamenlijkheid. Via spel maken de kleuters zich “de echte wereld” eigen. Zo ontstaat een onderwijsaanbod dat een balans vormt tussen betekenisvolle activiteiten voor de kinderen en de doelen die wij nastreven.


Het dagprogramma is altijd een combinatie van  Jenaplan activiteiten: gesprek, spel, werk en vieren. Iedere dag beginnen we in de kring; we voeren gesprekken, hebben overleg, vieren feestelijke momenten, maken plannen of doen taal-, reken- of muzikale activiteiten. Op het planbord laten we onze plannen zien. Enerzijds is er vrije keus, anderzijds is er opdrachtenwerk. We ontdekken, experimenteren en onderzoeken graag. Soms alleen, maar vooral samen. We leren van elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. Geregeld zijn er instructiemomenten, dan wordt er onder begeleiding, de ene keer met de hele groep, de andere keer met een klein groepje, iets nieuws aangeleerd. In de speelzaal doen we spelletjes, bewegen we op muziek en gymmen we met materialen. Bij mooi weer vindt u ons buiten op het grote plein waar we samen spelen en ontdekken. Het eind van een dagdeel sluiten we weer af in de kring en evalueren we ons spel en/of werk.


Instroomgroep

Wij zijn blij verrast met de aanwas in de onderbouw. De onderbouw groepen zijn hierdoor groter geworden. Er komen dit schooljaar nog meer 4-jarigen onze school bezoeken. Dat maakt dat wij zijn gaan nadenken over de periode naar de zomervakantie toe. Wij zijn per januari 2019 gestart met een instroomgroep. In deze groep zullen de kinderen die vanaf december 4 jaar zijn geworden een plekje krijgen.

De instroomgroep draagt de naam ‘Vuurvliegjes’. Deze komen zeer zeldzaam voor op de Veluwe, zijn maar tijdelijk te zien en past binnen onze wens om ieder kind ter laten stralen en in zijn of haar kracht te zetten. Wij zijn een jenaplanschool: gesprek , spel, werk en viering zijn ook de vier pijlers bij de instroomgroep. Wereld oriëntatie is ook hier het hart van ons onderwijs. En ook het leren van verschillende leeftijdsgroepen is ons uitgangspunt. Hier zijn weer mogelijkheden te vinden bij het samenspel met de kinderen uit de andere onderbouwgroepen: buiten en tijdens de werkperiode.