fotogalerij

English

als tweede taal in de school

Kinderen moeten worden voorbereid op de samenleving van nu én van de toekomst. Niemand weet precies hoe deze er uit ziet, maar we kunnen kinderen zoveel mogelijk handvatten bieden om zich op de snel veranderende samenleving te kunnen voorbereiden. Als Jenaplanschool zijn van mening dat de Engelse taal één van deze handvatten is. 

 

Thematisch van onderbouw naar bovenbouw

In elke stamgroep wordt er regelmatig in het Engels gesproken en gespeeld. Spelen met Engels zien we als een heel belangrijk onderdeel van de Engelse lessen in de stamgroep, waarbij wij ons tot doel stellen om kinderen 'vrij' te maken in het spreken van Engels. Door spelletjes, spreekoefeningen, liedjes en filmpjes laten we kinderen kennis te maken met de Engelse taal. In de onderbouw begint het met het tellen tot 10, het benoemen van kleuren en bijvoorbeeld het ordenen van groot en klein. In de middenbouw leren de kinderen zichzelf voor te stellen en worden de bekende begrippen uit de onderbouw verder uitgebreid. Dat gaat vervolgens in de bovenbouw verder door. Op onze school koppelen we de Engelse les zoveel mogelijk te aan het thema van dat moment. We werken volgens het principe van concentrische herhaling, waarbij woordkennis wordt herhaald en tegelijkertijd steeds een stukje verder wordt uitgebreid. Het vrijuit durven spreken en het leren uitdrukken in het Engels zijn de belangrijkste doelen van de Engelse stamgroeplessen. 

 

Engels in niveaugroepen

In de bovenbouw wordt Engels ook aangeboden in de niveaugroep, op de woensdag. De kinderen bouwen hier aan woord- en zinskennis, waarbij er in bepaalde mate aandacht is voor schrijven, grammatica en spelling. Er wordt gebruikt gemaakt van diverse oefeningen, afkomstig uit onder andere 'My name is Tom' en 'Groove'. Daarnaast krijgen de kinderen voor deze Engelse lessen regelmatig 'huiswerk' mee. Het gaat dan om het leren van woordjes en zinnetjes.