fotogalerij

Spelen is ontwikkelen

En de ontwikkeling van uw peuter volgen wij door observatie en gesprek

We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen door middel van spelen. In onze peutergroep hebben wij dan ook veel aandacht voor diverse soorten spel en houden wij de ontwikkeling van uw peuter voortdurend in de aandacht. Dit doen wij door te observeren en onze observaties te bespreken u als ouders van de peuter. We maken gebruik van observatiemiddelen (BOSOS 2-4) die goed aansluiten bij de kleutergroepen van de basisschool. 


Bewegingsspel

Het stimuleren van lopen, springen, klauteren, hinkelen, fietsen en dergelijke verstaan wij onder bewegingsspel. De verschillende manieren van bewegen bevorderen de lichaamsbeheersing en het gevoel voor ruimtelijke verhoudingen van uw peuter.


Spelen & experimenteren

In onze peutergroep bieden we peuters allerlei materialen aan. Het doel hiervan is om peuters de materialen te laten ontdekken en de kenmerken van de verschillende materialen te laten leren kennen. Wij denken hierbij aan materialen als water, zand, verf, klei en stof. 


Fantasiespel

Peuters doen voortdurend pogingen om het gedrag van anderen, vooral van volwassenen, te imiteren. In de peutergroep bevorderen we en komen we tegemoet aan dit imititatiegedrag. Een huishoek met poppen, potten/pannen, verkleedkleren en een keukentje, maar ook auto's, bouwmaterialen en andere materialen zijn in onze peutergroep aanwezig. Bij het fantaseren hoort uiteindelijk ook het opruimen van de gebruikte materialen. Door de leidsters wordt het gezamenlijk opruimen gestimuleerd. 


Taalontwikkeling

Peuters maken taal zich eigen door met elkaar te praten, aan elkaar te vertellen of door verhalen voorgelezen te krijgen of juist zelf proberen na te vertellen. Daarnaast zit er taal verstopt in zingen, spelen en puzzelen. Door al deze verschillende vormen van taal leert uw peuter om te gaan met taal en deze te gebruiken. De peuters zijn vrij om te spelen naar eigen behoefte, daarbij ondersteunen en stimuleren de leidsters de taalontwikkeling door mee te spelen, mee te doen of door te observeren.

 

Observatie & overdracht

In De Boomhut werken we met observatie- en overdrachtsformulieren. Dit houdt in dat wij elke peuter observeren in de periode dat hij/zij de peutergroep bezoekt. Natuurlijk observeren de leidsters de peuters elke keer dat zij de peuter zien. Zo kunnen zij onder andere aanhaken bij fantasiespel, de taalontwikkeling stimuleren en/of de veiligheid voor de peuter vergroten.


Als uw peuter circa 3 maanden de peutergroep bezoekt geeft de leiding door middel van een korte beschrijving een eerste indruk van hoe uw peuter zich voelt in de groep. Daarnaast zijn er nog twee vervolg observatiemomenten ingepland:

- Een tweede moment rond de 3e verjaardag

- Een derde moment ongeveer 2-3 maanden voordat de peuter vertrekt naar de basisschool.


Aan het einde van de peutertijd worden de observaties verwerkt in een overdrachtsformulier, zodat ouders en de nieuwe basisschool een goede indruk krijgen van de ontwikkeling van de peuter. Dit overdrachtsformulier gaat alleen naar de basisschool met de toestemming van de ouders. 


10-minutengesprekken

De leidsters van de Peutergroep bespreken de observaties met u als ouders in zogenoemde 10-minutengesprekken. Zo kunnen zij u optimaal betrekken bij de ontwikkeling van uw peuter.