fotogalerij

Een goede start op school

Voor- en vroegschoolse educatie

In onze peutergroep laten we de peuters deelnemen aan educatieve programma's. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. Het VVE programma richt zich natuurlijk op de taalontwikkeling, maar heeft ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling. Daarnaast wordt ook de rekenvaardigheid en het ruimtelijk inzicht hierin betrokken. Door de voor- en vroegschoolse educatie op de peuterspeelzaal begint een kind beter voorbereid aan groep 1. 

 

De leidsters van onze peutergroep zijn geschoold in het geven van voor- en vroegschoolse educatie en werken nauw samen met het onderbouwteam van Jenaplanschool St. Franciscus.