fotogalerij

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door 3 personeelsleden en 3 ouders en houdt zich vooral bezig met haar taakgebieden: onderwijs, organisatie, identiteit, personeel, financiën en materiële zaken. Ze heeft een instemmings- en een adviesrecht m.b.t. deze taakgebieden. De MR is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directie van onze school. Eén van de MR-leden onderhoudt intensief contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR) van onze overkoepelende scholengroep (SKO).

 

Contact MR

mrfranciscusschool@outlook.com

 

Vergaderdata MR 

Zie publicatieborden bij de ingangen.

   

 

De bijeenkomsten (aanvang: 19.30 uur) van de MR zijn openbaar, daarvoor dient u zich uiterlijk één week voor de vergadering aan te melden via mrfranciscusschool@outlook.com. Zie het huishoudelijk reglement hieronder voor meer informatie.


Leden 2018/2019

 

Teamgeleding (PMR)

 

 

Gea Bisschop

 

Stamgroepleidster middenbouw

Yolanda Huisman

 

Stamgroepleidster middenbouw

Clementia Herman

 

Stamgroepleidster onderbouw

 

 

 

Oudergeleding (OMR)

 

 

Nicole Bruitzman

 

Moeder van Joris (MB) en Julius (OB)

Alise van Boven

 

Moeder van Suze (MB) en Ella (OB)

Elvira Könst

 

Moeder van Wessel (BB) en Timo (BB)

 

MR-praat

De MR-praat is de nieuwsbrief van de MR van onze school en verschijnt twee keer per jaar. De MR-praat wordt verspreid via PARRO, ons oudercommunicatiesysteem.


Overige documenten

Huishoudelijk reglement september