fotogalerij

Tusssen Schoolse Opvang (TSO)

Op onze school is er gelegenheid om tussen de middag over te blijven. De kinderen eten/drinken samen met hun stamgroepleid(st)er. Daarna gaan alle kinderen onder begeleiding van TSO-krachten (overblijfouders) naar buiten. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen overblijven op maandag, dinsdag en vrijdag van 12.00 – 13.00 uur en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 – 13.00 uur. Aan het overblijven zijn kosten verbonden, waarover u aan het begin van elk schooljaar wordt geïnformeerd. Het is mogelijk om kinderen structureel te laten over blijven, maar incidenteel (met strippenkaart) is ook mogelijk. Voor het opgeven van uw kind voor het structureel overblijven ontvangt u aan het begin van het schooljaar een oproep in Parro. Via Schoolkassa kunt u uw kind(eren) opgeven en de betaling voldoen. De TSO is regelmatig op zoek naar versterking en uitbreiding van het team TSO-krachten. Oproepen hiervoor treft u aan in onze nieuwsbrief, Jenapraat.