fotogalerij

Tusssen Schoolse Opvang (TSO)

Op onze school is er gelegenheid om tussen de middag over te blijven. In de onderbouw eten de TSO-krachten samen met de kinderen in de klas, in de midden- en bovenbouw eten de kinderen met hun stamgroepleid(st)er. Daarna gaan alle kinderen onder begeleiding van TSO-krachten naar buiten. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen overblijven op maandag, dinsdag en vrijdag van 12.00 – 13.00 uur en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 – 13.00 uur. Aan het overblijven zijn kosten verbonden, waarover u aan het begin van elk schooljaar wordt geïnformeerd. Het is mogelijk om kinderen structureel te laten over blijven, maar incidenteel (met strippenkaart) is ook mogelijk. Voor het opgeven van uw kind voor het structureel overblijven kunt u gebruik maken van het TSO aanmeldingsformulier. De TSO is regelmatig op zoek naar versterking en uitbreiding van het team TSO-krachten. Aanmelden hiervoor kan via het TSO-kracht aanmeldingsformulier.Buitenschoolse opvang

Met de Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) hebben wij goede contacten voor voor- en naschoolse opvang. De kinderen worden door de leidsters ’s morgens naar school gebracht en ’s middags op school opgehaald. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar www.skonunspeet.nl.