fotogalerij

 

 

Informatiepagina 'Onderwijs in Coronatijd'

Alle informatie m.b.t. het onderwijs op afstand gedurende de lockdown.


Op maandagavond 14 december 2020 is er door de Rijksoverheid bekend gemaakt dat ons land in lockdown zou gaan. Voor het basisonderwijs betekent dit dat de scholen per 16 december 2020 gesloten zijn voor fysiek onderwijs*. De sluiting van het basisonderwijs geldt in eerste instantie tot ten minste zondag 17 januari 2021. Op deze pagina verzamelen wij zoveel als mogelijk de informatie rondom de schoolsluiting en het thuisonderwijs/onderwijs op afstand. 


* Thuisonderwijs is de norm, basisscholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang gedurende de normale schooltijden.


Extra Nieuwsbrieven (Jenapraat)

Klik hieronder op de editie/datum om de betreffende Jenapraat te openen.

Nummer 7 | 15 december 2020 | Extra editie Jenapraat (met o.a. informatie over de invulling na de kerstvakantie)

Nummer 10 | 28 januari 2021 | Extra editie Jenapraat

 

B


Contact tussen ouders/verzorgers & school

Parro, het online communicatieplatform voor ouders & school, is ook deze lockdownperiode de plek waarop de communicatie tussen school & ouders/verzorgers zal plaatsvinden. Net als de periodes buiten de lockdown wordt u via dit systeem op de hoogte gebracht via de stamgroep van uw kind (wanneer het informatie voor deze specifieke groep betreft) en/of schoolnieuws (wanneer het schoolbrede informatie betreft). 

 

Contact opnemen met de stamgroepleider van uw kind

Voor elk kind staat het kindgesprek in Parro open. Dit houdt in dat uw via dit kindgesprek in contact kunt komen met de stamgroepleiders van de groep. Vragen met betrekking tot het thuisonderwijs, de opdrachten en/of eventuele problemen kunt u bij hen melden. Wij proberen uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden en natuurlijk waar mogelijk sneller. De stamgroepleiders hebben Parro aan staan gedurende de werktijden en zijn helaas buiten deze werktijden niet beschikbaar. Heeft uw kind twee verschillende stamgroepleiders? Dan treft u de stamgroepleider die op die specifieke dag werkzaam is in de stamgroep. Wanneer de stamgroepleider een videobelmoment heeft of de noodopvang op school moet begeleiden is hij/zij minder goed bereikbaar. Dit zal de stamgroepleider dan kenbaar maken via Parro. 

 

Contact opnemen met de intern begeleider of directeur

De intern begeleider (IB), Tom van den Berg, is via e-mail bereikbaar voor vragen m.b.t. zorg & ondersteuning. In deze tijden van thuisonderwijs neemt de IB-er soms ook contact op met u, om bepaalde lopende zorgvragen te bespreken en/of afspraken te maken. Het e-mailadres van de IB-er is: t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl.

 

De directeur, Andy Vos, is via e-mail en telefonisch bereikbaar (maandag t/m donderdag) voor vragen op schoolniveau. Heeft u specifieke vragen over de ontwikkeling van uw kind, de opdrachten en/of het gebruiken van online thuisonderwijs, dan vragen wij u eerst te richten tot de stamgroepleider van uw kind. De stamgroepleider zal uw vraag doorzetten wanneer hij/zij de vraag zelf niet kan beantwoorden. Heeft u vragen met betrekking tot bijvoorbeeld noodopvang, de organisatie van het onderwijs en dergelijke, dan kunt u contact opnemen via directie@franciscus-nunspeet.nl of de schooltelefoon 0341-252261. Op werkdagen wordt geprobeerd de mail binnen 24 uur te beantwoorden. 

 

Storingen Parro

In voorgaande lockdown hebben we gemerkt dat Parro soms te maken krijgt met een piekbelasting qua drukte. Heel Nederland maakt dan tegelijkertijd gebruik van Parro, waarbij er een storing optreedt bij het softwarebedrijf. Helaas kunnen wij hier als school niets aan doen. Heeft u een zeer dringende vraag aan de stamgroepleider van uw kind en is Parro niet beschikbaar? Maakt u dan gebruik van het e-mailadres van de stamgroepleider, te vinden door hier te klikken. Let op: is Parro wel beschikbaar, dan graag gebruik maken van Parro. 

 

Laatst bekende storingen:

Maandag 4 januari 2021 - tussen 8.30 en 13.00 uur


Correspondentie vanuit directie/Scholengroep SKO

Indien er sprake is van brieven/mailing vanuit de directie (anders dan de nieuwsbrief) en/of onze scholengroep SKO, dan treft u deze informatie hier aan.

04 02 2021 | Aankondiging heropening school incl. maatregelen

06 02 2021 | Aanvullende maatregelen (snottebellenbeleid)

06 02 2021 | Beslisboom

 

Protocollen 

Op de website lesopafstand.nl wordt het Protocol Basisonderwijs telkens actueel gehouden. Het laatste protocol is tevens hieronder als link terug te vinden. Klik op de link om het protocol te openen.

Protocol Basisonderwijs (voorlopig) | Versie 21 januari 2021

De meest actuele informatie is terug te vinden de website lesopafstand.nl.

 

Online (thuis)onderwijs

Gebruikte software/programma's

Cool Cloudwise leerlingportaal (klik hier) - Inloggen kan met de inloggegevens die uw kind van de stamgroepleider heeft ontvangen. De inlognaam eindigt altijd op @franciscus-nunspeet.nl. Let hier goed op. 

Gynzy Kids (klik hier) - Kinderen kunnen op Gynzy (midden- en bovenbouw) via Cool Cloudwise. Lukt dit niet, dan kunnen kinderen via deze link en met hun Gynzy gegevens inloggen. Let op: de inloggegevens van Gynzy zijn anders dan de gegevens van Cool Cloudwise.


Inloggegevens

Inloggegevens voor de diverse programma's worden verstrekt via de stamgroepleider. Werkt het inloggen niet of zijn de gegevens vergeten/onjuist. Neem dan altijd eerst contact op met de stamgroepleider van uw kind.


Handleidingen

Cool Cloudwise - Informatie & handleiding voor ouders

Thuis inloggen op Cool Cloudwise - Informatie & handleiding voor kinderen/ouders

Google Hangouts Meet - Videobellen met Cool Cloudwise - Informatie & handleiding voor kinderen/ouders

Google Classroom - Instructievideo voor kinderen/ouders

Videobellen met Google Hangouts Meet - Instructievideo voor kinderen/ouders