fotogalerij

Wees welkom in De Boomhut

Wordt uw kind binnenkort 2 jaar en bent u op zoek naar een geschikte peutergroep voor uw kind? Wellicht kiest u voor peutergroep De Boomhut. Een plek waar peuters stapje voor stapje nieuwe ontdekkingen doen om zo vaardigheden spelenderwijs te leren, die zij nodig hebben in de toekomst. Uw peuter is bij ons van harte welkom....

 

Aanmelden

Heeft u voldoende informatie over onze peutergroep en wilt u uw peuter inschrijven voor De Boomhut? Download hier het inschrijfformulier en lever deze in bij onze peutergroep of stuur het inschrijfformulier per mail of post naar ons op. 

Peutergroep De Boomhut

Postbus 73

8070 AB Nunspeet

info@peutergroepdeboomhut.nl

 

Ouderbijdrage

Een maandelijkse ouderbijdrage dekt de financiële exploitatie van onze peutergroep. Wij hebben als missie te werken met twee betaalde en gediplomeerde beroepskrachten en gaan voor continuïteit en kwaliteit. Onze ouderbijdrage is hierop afgestemd. 


   

Samenwerking met Jenaplanschool St. Franciscus

 

Onze peutergroep werkt nauw samen met de collega's van Jenaplanschool St. Franciscus. Naast de mogelijkheden tot het gebruik van faciliteiten, biedt de samenwerking ons de mogelijkheid om uw peuter zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de basisschool. De principes van onze peutergroep sluiten aan bij de onderwijsprincipes van de Jenaplanschool. Hierdoor is de stap van peuter naar kleuter een stukje kleiner geworden. Peutergroep De Boomhut werkt op de volgende gebieden samen:

 

- Regelmatig gezamenlijke thema's

- Samen spelen, zowel buiten als binnen

- Bijwonen van de weekopening en zelf eens per jaar een peuterweekopening

- Afstemming tussen kleuterjuffen en peuterleidsters

- Mogelijkheid tot het laten wennen van peuters op de Franciscusschool wanneer u als ouders de keuze maakt om uw kind ook op te geven voor deze basisschool. 

 

Natuurlijk bent u als ouders vrij om een keuze te maken voor een basisschool. Peuters die onze Boomhut bezoeken kunnen eventueel doorstromen naar de onderbouwgroepen van Jenaplanschool St. Franciscus, maar dit is geen automatische verplichting. De stap naar een onderbouwgroep van de Franciscusschool kan een prettige en kleine stap zijn voor uw kind, omdat uw peuter de schoolomgeving dan al goed kent van zijn/haar tijd in onze peutergroep. Onze leidsters staan u graag bij met raad en daad bij het maken van een passende schoolkeuze voor uw aankomende kleuter.