fotogalerij

Praktische informatie

Peutergroep De Boomhut Nunspeet is telefonisch direct te bereiken via 06-19004649, dit kan handig zijn voor het opvragen van informatie, maar natuurlijk ook om uw peuter af te melden wegens ziekte of omstandigheden. Hieronder geven wij praktische informatie met betrekking tot onze peutergroep. Handige informatie over o.a. trakteren, eten/drinken, ophalen, zindelijkheid en dergelijk vindt u in ons informatiebulletin. 

 

Contact met ons

Informatie, doorgeven van ziekte en afwezigheid: 0619004649

E-mail aan de peutergroep: info@peutergroepdeboomhut.nl

 

Openingstijden

Maandag 9.00 - 12.10 uur

Dinsdag 9.00 - 12.10 uur

Woensdag 8.45 - 12.10 uur

Donderdag  - gesloten

Vrijdag 9.00 - 12.10 uur 

 

Structuur van een speelochtend

De ochtend op de peutergroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zodat peuters hier hun structuur aan kunnen ontlenen. 


- Peuters worden gebracht en kunnen vrij spelen. Zo hebben ouders de gelegenheid om op een natuurlijke wijze afscheid te nemen van de peuter.

- We komen samen in de kring, daar wordt aandacht geschonken aan elkaar en aan het groepsthema.

- Na de kring gaan we naar buiten om te spelen. Bij slecht weer kunnen we gymmen, dansen, zingen, knutselen, voorlezen en dergelijke. 

- Halverwege de ochtend gaan we eten en drinken. We kiezen er voor om fruit te eten, dit in het kader van het bevorderen van gezond gedrag.

- Er is tijd om te "werken", we zijn druk met spelen, knutselen, lezen en dergelijke. De leidsters observeren, begeleiden en stimuleren...

- Aan het eind van de ochtend ruimen de peuters en de leidsters samen op. We sluiten gezamenlijk af in de kring.

- Daarna worden de peuters opgehaald door hun ouders.