fotogalerij

Ouderparticipatie

Een open en prettige communicatie tussen leidsters en ouders is een voorwaarde om de relatie goed vorm te geven, dat streven wij na. Een goede relatie is nodig om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw peuter en het delen van zorgen, mochten die er zijn. Wij gaan uit van de volgende uitgangspunten:

 

  • Ouders/ verzorgers zijn en blijven hoofdverantwoordelijke voor de opvoeding van hun peuter
  • Zij delen die verantwoordelijkheid met de leidsters, als hun peuter de peuterspeelzaal bezoekt
  • Samenwerking tussen leidsters en ouders is een voorwaarde voor het welbevinden van de peuters
  • In hun contacten met de ouders/verzorgers respecteren de leidsters de privacy en gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
  • Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zijn basisnormen

 

Oudercommissie

Peutergroep de Boomhut heeft een oudercommissie. Deze behartigt de belangen van de ouders, waarbij de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de peutergroep. Tegelijk vormt de oudercommissie een belangrijke gesprekspartner voor ons om regelmatig veranderingen in ons beleid en werkwijze mee te bespreken. Hierbij gaan we er vanuit dat de leden van de oudercommissie het belang en de afwegingen van de ouders in het algemeen goed kunnen verwoorden en mee laten wegen in hun adviezen.

 

De oudercommissie voor het schooljaar 2015-2016:

          - Rob Schuurhuis (vader Lise)

          - Sharon Duschka (moeder Lana)

          - Elsa van Reenen (moeder Jan Willem)

 

Klachtenjaarverslag

Klik hier om het klachtenjaarverslag 2015 te lezen. 

Klik hier om het klachtenjaarverslag 2014 te lezen.